Αρχική » ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δράσεις του ΕΠΑ.Λ ΡΕΝΤΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Νοσηλευτική αποτελεί εξειδικευμένη τέχνη και επιστήμη, που ασκείται από τους επιστήμονες του χώρου, δηλαδή τους νοσηλευτές. Ασχολείται με την καθημερινή και λεπτομερή φροντίδα των ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας για τη πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας σε όλο το φάσμα των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της.

Ο Βοηθός Νοσηλευτή σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Υγειονομικής Ομάδας (ιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές):

 • Μεριμνά για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών

 • Ασχολείται με τη φροντίδα των υγιών και ασθενών ανθρώπων, με σκοπό τη βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας τους

 • Φροντίζει για την κάλυψη των φυσικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών τόσο των ασθενών όσο και της οικογένειάς τους

 • Συμμετέχει στις διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις

Καθήκοντα βοηθού νοσηλευτή

Στο πλαίσιο των καθημερινών του δραστηριοτήτων ο  Βοηθός Νοσηλευτής οφείλει να:

 • Φροντίζει για την τήρηση της θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής που έχουν ορίσει οι γιατροί για τον κάθε ασθενή.

 • Παρακολουθεί και καταγράφει τη θερμοκρασία και τους σφυγμούς, αλλάζει επιδέσμους.

 • Κάνει ενέσεις και χορηγεί φάρμακα κάτω από την επίβλεψη και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές και γιατρούς όπου εργάζεται.

 • Σε περιπτώσεις ανάγκης προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να επέμβει ο γιατρός.

 • Επιπλέον, προετοιμάζει τους ασθενείς που πρόκειται να προβούν σε εξετάσεις ή σε κάποιου είδους επέμβαση, αποστειρώνει και τοποθετεί στις κατάλληλες θέσεις τα εργαλεία, τα όργανα και τις συσκευές που χειρίζονται οι γιατροί (χειρουργικά εργαλεία, μηχανήματα).

Ο βοηθός Νοσηλευτή μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε:

 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία.

 • Κέντρα Υγείας.

 • Υγειονομικούς Σταθμούς.

 • ΕΚΑΒ

 • Διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα.

 • Κέντρα αποκατάστασης.

 • Οίκους ευηγηρίας.

 • Μονάδες Α’ βοηθειών (που λειτουργούν σε αθλητικά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, παραθαλάσσια θέρετρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές μονάδες, συνεργεία κ.α.).

 • Αποκλειστική απασχόληση στη φροντίδα – περιποίηση ασθενών στο σπίτι.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Τα επαγγέλματα υγείας, και συγκεκριμένα η Νοσηλευτική, παρουσιάζονται με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους νέους που σε περιόδους αυξημένης ανεργίας αναζητούν σπουδές που θα τους εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας.  Πολλοί μαθητές στρέφονται έτσι προς τα τμήματα της νοσηλευτικής για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μας, παίρνει δύο τίτλους σπουδών:

 1. Πτυχίο «Βοηθού Νοσηλευτή» επιπέδου 4.

 2. Απολυτήριο Λυκείου, απολύτως ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου.

Επαγγελματικά δικαιώματα Βοηθού Νοσηλευτή

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:

 • Πτυχίο “Βοηθού Νοσηλευτή”.

 • Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του β/Νοσηλευτή έχουν κατοχυρωθεί με το Π.Δ. 210 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 165 Α΄ στις 24-7-2001. Επίσης, σχετική είναι και η Υπουργική Απόφαση, Υ7β/οικ.4756, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1082 Β΄ στις 14-8-2001, προσφάτως δε, έχουν κατοχυρωθεί με το Νόμο : 4386/2016 (Α΄83) ως εξής:

« Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την αριθμ. Υ7β/οικ.4756/09.08.2001 (Β΄ 1082) υπουργική απόφαση και το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240)» (Ν.4386/2016). Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος των Βοηθών Νοσηλευτών. (Αριθ.Υ7/οικ 4756 – ΦΕΚ Β 1082/14.8.2001)

Απαιτείται 6 μήνες πρακτική άσκηση.

Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 3 ως ακολούθως: (Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 63490 – ΦΕΚ(Τεύχος Β 2939/29.08.2017)Άρθρο(3Για τους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή», που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013 και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση. Για τους κατόχους Πτυχίου ΕΠΑ.Λ (ή παλαιοτέρων τύπων σχολείων ΤΕΕ) ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» που έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει από το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013, κατέχουν τη σχετική «Βεβαίωση Παρακολούθησης» και δεν έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση.

hmerologio.gr

hmerologio.gr

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://epal-ag-ioann-new.att.sch.gr.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings